چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > دفترچه مدل جامع پیشرفت مناطق محروم و روستایی با رهیافت توسعه کوثری منتشر شد
دفترچه آبادیران

30 آبان 1402

دفترچه مدل جامع پیشرفت مناطق محروم و روستایی با رهیافت توسعه کوثری منتشر شد

دفترچه مدل جامع پیشرفت مناطق محروم و روستایی با رهیافت توسعه کوثری منتشر شد.

دانلود