چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > حضور دهکده نوآوری کشاورزی در قالب مرکز نگاه تک مازیار در نمایشگاه آباد ایران

30 شهریور 1402

حضور دهکده نوآوری کشاورزی در قالب مرکز نگاه تک مازیار در نمایشگاه آباد ایران