چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > تبلت ویژه نابینایان در کتابخانه‌های عمومی کشور

11 تیر 1403

تبلت ویژه نابینایان در کتابخانه‌های عمومی کشور

ارسال برجسته نگار هوشمند به بخش نابینایان کتابخانه‌های عمومی کشور